Recent Changes

Saturday, November 18

 1. page Bjørnstjerne Bjørnson edited Bjørnstjerne {Bjørnson_moden.jpg} Bjørnstjerne Bjørnson Bjørnstjerne (1832–1910)Bjørnstje…

  Bjørnstjerne
  {Bjørnson_moden.jpg} Bjørnstjerne Bjørnson
  Bjørnstjerne
  (1832–1910)Bjørnstjerne Martinius Bjørnson
  ...
  år gammel.
  {http://www.maihaugen.no/Global/Aulestad/Bilder%20Aulestad/Bj%C3%B8rnstjerne%20Bj%C3%B8rnson/Portretter/Bj%C3%B8rnstjerne%20Bj%C3%B8rnson%20i%20USA.jpg} Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910)

  Bjørnstjerne Bjørnson
  ...
  en teaterpersonlighet.
  Han
  Han er mest
  ...
  og Jonas Lie.
  Han
  Lie.Han fikk nobelprisen
  ...
  forfatterskap i 1903.
  Bjørnson
  1903.Bjørnson skrev i
  ...
  moderne gjennombruddet.
  Bjørnsons bondefortellinger var klassiske for mellomtiden mellom romantikken og realismen. Da skrev han om de romantiske temaene og i de romantiske omgivelsene, men alt ble skrevet i et mer realistisk og mindre rosenrødt syn.
  Bjørnson var sammen med de fire store, en av de som fikk det moderne gjennombruddet gjennom i Norge. Da ble det skrevet mer samtidsdramaer hvor samtidens problemer ble diskutert i tekstene.
  Bjørnstjerne Bjørnsons livBiografi
  Bjørnstjerne Bjørnson
  ...
  Jonas Lie.
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Bj%C3%B8rgan_by_Gerhard-Munthe.png}
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Bj%C3%B8rgan_by_Gerhard-Munthe.png} Bjørgan, tegnet av Gerhard Munthe
  Han
  MuntheHan skrev sin
  ...
  dramatiske arbeid.
  Han
  Han reiste så
  ...
  barnetoget arrangert.
  I
  I løpet av 1880-årene begynte han å brytebrøt Bjørnson med kristendommen,
  ...
  årene av Bjørnsonssitt liv skrev
  Faderen (Småstykker, 1860)
  ...
  til velsignelse!"
  Når
  Når sønnen skal
  ...
  være eksepsjonelt.
  Sønnen
  Sønnen dør kort
  ...
  Presten sier da
  "Nu
  da: "Nu tenker jeg,
  ...
  deg til velsignelse"velsignelse".
  Novellen har høydepunktet og vennepunktetvendepunktet når sønnen
  ...
  seg kraftig.
  "Faderen"
  "Faderen" har flere sjangerkjennetegn medfra sagaene. Selve
  Andre virkemidler som blir brukt i teksten er gjentakelser. De tre første besøkene er veldig ensartede og like. Når han kommer til presten etter sønnen er død brytet det med gjetakelsene og legger trykk på at det har skjedd et vendepunkt i teksten.
  ...
  ble sønnen funnet. Litt sånnfunnet slik som Jesus
  Denne teksten passer veldig fint inn i samtiden. På denne tiden hadde det vokst frem en skrivestil som var mellom romantikken og realismen. I "Faderen" de nasjonale motivene kommer frem, men det er et mye større realistisk preg enn under romantikken.
  Bibliograf
  menuitem15===ROMANER OG FORTELLINGER===
  {https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgOjsncOrT2fJyeEcrmHxurDUEHaG4BuFCOoX3YjxDTnEV1IeV}
  Romaner og fortellinger
  Thrond, 1857
  Synnøve Solbakken, 1857
  ...
  På guds veje, 1889
  Mary, 1906
  menuitem16===SKUESPILL=== {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Bj%C3%B8rnson_statue.jpg}
  Mellem Slagene
  Skuespill
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Bj%C3%B8rnson_statue.jpg}
  Mellom slagene

  1856
  Halte-Hulda
  ...
  Når den ny vin blomstrer
  1909
  OgEt utvalg enkeltdikt
  Og
  Ræven laa
  ...
  Birkerod (Ingrids vise;vise fra Synnøve Solbakken)
  1857

  Nu tak for Alt ifra vi var smaa (Synnøves sang; fra Synnøve Solbakken)
  1857
  ...
  Kantate for hundreårs-festen for Norges Vel
  1909
  menuitem17===ET UTVALG ENKELTDIKT===
  menuitem18

  Øvrige utgivelser
  Bjørnsons verker foreligger på de fleste kulturspråk. På norsk er det kommet fire samlede utgaver.
  (view changes)
  2:14 pm

Wednesday, November 15

 1. page Norskwikien vaar edited Norskwikien vår
  Norskwikien vår
  (view changes)
  7:20 am
 2. page Norskwikien vaar edited Sandvika Norskwiki Norskwikien vår
  Sandvika NorskwikiNorskwikien vår
  (view changes)
  7:14 am
 3. page Norskwikien vaar edited add a few words Sandvika Norskwiki
  add a few wordsSandvika Norskwiki
  (view changes)
  7:12 am
 4. page Norskwikien vaar edited add a few words
  add a few words
  (view changes)
  7:09 am

Thursday, November 9

Thursday, August 31

 1. page Henrik Ibsen edited ... -Kunnskap fra norsktimen 21.10.09 Ibsen i dag {http://www.romforkunst.no/files/ibsen-ii_ori…
  ...
  -Kunnskap fra norsktimen 21.10.09
  Ibsen i dag
  {http://www.romforkunst.no/files/ibsen-ii_original.jpg} Henrik{http://www.typografi.org/oslo/ibsensitater_magnus.jpg}
  Henrik
  Ibsen er
  Temaene i stykkene er like relevante i dag som det de var da Ibsen selv levde. Han tok opp temaer som engasjerte samfunnet og menneskene, og åpnet for og skapte debatt. Disse temaene var tabubelagt da Ibsen levde, og det gjorde at han fikk mye oppmerksomhet også da. Eksempler på temaer som går igjen er blant annet ekteskap, maktmisbruk, fattigdom, undertrykking og dødshjelp. I tillegg handler mange av stykkene om det å ta et oppgjør med seg selv og det livet man har levd. Dette er altså temaer og problemer som er aktuelle også i dag, men som ikke er like tabubelagt. Ibsen satte ord på problemene og var flink til å få fram sin sak og nå ut til publikum. Han hadde sterke meninger, som han blant annet ga uttrykk for i det han skrev.
  I 2006 var det 100 år siden Ibsen døde, og det ble markert på flere måter. Blant annet var det flere Ibsen-oppsetninger rundt om i verden, sitater av han i og på Oslos gater og man kunne finne diverse kunst med illustrasjoner av han, blant annet på Oslo S.
  (view changes)
  2:52 pm
 2. page Henrik Ibsen edited {ibsen_skrivebordet.jpg} Henrik Ibsen ... innflytelse fra Ole Ole Bull begynte Vi plasser…

  {ibsen_skrivebordet.jpg} Henrik Ibsen
  ...
  innflytelse fra OleOle Bull begynte
  Vi plasserer Ibsen i realismen, en del av "det moderne gjennombruddet". I denne perioden var det stor fokus på kapitalisme og den andre industrielle revolusjon var på fremmarsj. Man skulle tro på individet. Denne industrialiseringen hadde sine skyggesider, og det var her kunstnerne mellom 1850 og 1950 tok opp temaer som fattigdom, undertrykking og maktmisbruk. Man fortrengte det romantiske verdensbildet og fokusterte på virkeligheten.
  ...
  påvirket av GeorgGeorg Brandes oppfatninger.
  Ibsens verker høster mye ros i våre dager for å holde seg evig aktuelle (tabuer som incest, aktiv dødshjelp, ekteskap). Når det gjelder hans egen samtid, påstår mange at han var langt forut for sin egen tid og at samfunnet på den tiden ikke var klart til å bli konfrontert med problemene som belyses i verkene hans. Han var en kontroversiell forfatter, skribent, dramatiker, samfunnskritiker og kunstner - og kjendis. Folk flokket seg på kaia for å sikre seg et eksemplar av Ibsens nye bok som kom med båt fra København, og dette beskriver hvilken oppslutning Ibsen hadde.
  Det er en allmenn mening i dag at Ibsen burde mottatt Nobelprisen, slik som Bjørnson gjorde. Og mye tyder på at han kunne ha fått den anerkjennelsen i sine levedager, hadde det ikke vært for Nobelkomiteens sekretær, svenske Carl David Af Wirsén, som ikke hadde så mye til overs for Ibsen. På 1890-tallet skrev Ibsen nemlig romaner som ble kritisert for å være usunne og fjernt fra den moralske høyverdigheten, noe som var et krav.
  ...
  Romforkunst.no, illustrasjonen er hentet herfra: http://www.romforkunst.no/prosjekt/ibsen-i-strutteskjrt-p-oslo-s/ [22.10.09]
  Ibsensitat.no: http://www.ibsensitat.no/ [22.10.09]
  Tidslinje
  Henrik Ibsen on Dipity.

  Brand
  Peer Gynt
  ...
  http://www.kloken.no/litteratur/tekst.asp?ID=41
  http://no.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
  Et dukkehjem
  {Henrik_Ibsen_av_Eilif_Peterssen_1895.jpg} Et dukkehjem er et drama skrevet av Henrik Ibsen og er et veldig kjent stykke over hele verden. Henrik Ibsen er også en av norges største dramatikere. Et dukkehjem handler om den vakre kvinnen Nora og hennes mann Torvald. Dilemmaet er at for noen år siden var Torvald veldig syk, og det eneste som kunne redde ham var et utenlandsk sykehus. Men dette hadde de i utgangspunktet ikke penger til. Dette dilemmaet fikk Nora til å forfalske en underskrift og søke om et lån for å kjøpe denne utenlansturen. Det fikk de innvilget av en ved navn Krogstad. Dette skjedde også bak ryggen til Torvald, noe som var svært alvorlig på denne tiden. Men som tiden gikk, synes denne mannen Krogstad at det var noe mistenkelig med underskriften. Han gikk også til denne Nora og forhørte seg om saken, og dette fikk hun til å innrømme alt til Krogstad. I startfasen ble de enige om å holde dette skjult for Torvald, men etter hvert måtte sende Krogstad til slutt sende et brev til Torvald. Og når han så brevet ble han meget forbannet. I denne prosessen etterpå, snakket han veldig nedverdigende til Nora. Sa at hun var ingenting, fortalte hvor dum hun var og at hun ikke var verdt noe. Da gikk det opp et lys for Nora. Selv om hun faktisk hadde reddet livet til Torvald, snakket han så nedverdigende til henne. Utfallet av dette var at Nora reiste fra Torvald og deres barn.
  Et dukkehjem settes opp flere steder i verden den dag i dag, blant disse stedene er: USA, Ungarn, Tyskland, Storbritannia, Russland, Polen, Romania og mange andre steder.
  ...
  http://ibsen.net/index.gan?id=11111121&subid=0
  Gengangere: debatten
  ...
  karakterene i EtEt dukkehjem, og
  ...
  Et dukkehjem.
  Det længe bebudede, nu offentliggjorte nye Skuespil af Henrik Ibsen er kun altfor vel skikket til at vække en Opmærksomhed, som dog tør siges at maatte være af meget pinlig Art. Man vil i alt Fald i nogen Tid tale vidt og bredt derom, maaske ogsaa skrive derom. Vi skulle for vor Del i dette Øieblik ikke udtale os nærmere, medens vi forbeholde vor æstetiske Anmelder mulig at skjænke dette Arbeide en nærmere kritisk Analyse eller i vore Spalter paa anden Maade at bringe Bidrag til Fænomenets fuldstændige Belysning efter længere Overveielse. Vi ville nu kun give et Resumé af Indholdet i Gengangere, og dertil knytte nogle faa, saa vidt muligt objektive Bemærkninger dertil. (URL: http://www.ibsen.net/?id=56314 lest: 19.10.2009 12:15)
  Dette utdraget fra en artikkel i aftenposten 14.desember 1881, viser noe av kritikken som ble rettet mot stykket. I artikkelen står det at det nye stykket vekker alt for stor oppmerksomhet av den pinlige art. Her mener artikkelforfatteren at stykket vekker oppmerksomhet av ”feil type” hos publikum, og at videre i artikkelen skal forfatteren prøve å komme med en objektiv beskrivelse av stykket, men hinter til at det blir vanskelig å ikke kritisere det.
  ...
  Vildanden
  Vildanden er et skuespill skrevet av Henrik Ibsen i 1884. Stykket er delt inn i 5 akter som tar for seg problematikk rundt spørsmålet; Vil mennesker få det bedre hvis ubehagelige sannheter om livet deres kommer fram? Stykket er skrevet i en realistisk stil/skrivemåte. Likevel er det også tegn på symbolismen. Dette kan for eksempel tolkes ved å se vildanden som et symbol for Hedvig. Dette er også et av virkemidlene i stykket.
  ...
  hund.” (http://www.skoleforum.com/stiler/saeremne/det.aspx?id=521119.10.09)
  I første akt møter vi Hjalmar som er i et middagsselskap hos Grosserer Werle sammen med Greger. Gregers har invitert Hjalmar for å skvære opp i problemene mellom Grosserer Werle ogHjalmar. Her får Grosserer Werle vite at Hjalmar har giftet seg med Gina, hans tidligere husjhelp.
  I andre akt møter vi Hedvig og Gina, familien til Hjalmar. Hedvig blir sur da Hjalmar ikke har med seg en presang til henne. Greger kommer innom huset etter å ha kranglet med sin far. Gamle ekdal, hjalmars far, er også tilstede og de starter en dialog. Her kommer det frem at Hedvig, av genetiske årsaker, trolig kommer til å miste synet.
  ...
  I fjerde akt får vi se hvor sint Hjalmar er og han entrer huset ved å konfrontere Gina med det han nettopp har fått vite. Her kommer det frem at Gina hadde et hemmelig forhold til grosserer Werle da hun var hushjelp for han. Det går nå opp for Hjalmar hvorfor Werle har stilt så mye opp i alle år og han forlater familien. Dette gjør Hedvig opprørt. Akten avsluttes med at Hedvig blir overtalt av Greger til å skyte vildanden for å ofre den for Hjalmars skyld (i kjærlighet for ham).
  I akt fem begynner med fødselsdagen til Hedvig da Hjalmar enda ikke dukker opp. Han har bodd hos Relling og Molvik, to venner. Hedvig spør gamle Ekdal om hvordan man best skyter en vildand. Han forteller at man må treffe den i brystet. Deretter kommer endelig Hjalmar hjem. Like etter kommer Greger og foreslår at familien skal begynne på nytt. Denne hendelsen avbrytes med ett skudd fra loftet. Alle tror det er gamle Ekdal som er jakt, men Greger forklarer at det var Hedvig som ofret anden til ære for faren. Like etter finner de ut at Hedvig har skutt seg selv i brystet og ikke anden.
  Kilder: (http://www.skoleforum.com/stiler/saeremne/det.aspx?id=521119.10.09)
  Hedda Gabler
  Hedda Gabler var det siste stykket som Ibsen skrev mens han bodde i utlandet. Det ble skrevet i München i 1890.
  ...
  Mottakelse
  Stykket fikk veldig negativ mottakelse da det kom ut. Kritikerne skjønte seg ikke på skikkelsen Hedda og mente at det ikke fantes noen samfunnskritikk i teksten. Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet skrev:"Alt i Alt kan Hedda Gabler neppe kaldes Andet end et uhyggeligt Fantasifoster, et af Digteren selv frembragt Uhyre i Kvindeskikkelse, uden tilsvarende Forbillede i Virkelighedens Verden."[[#_ftn1|[1]]]
  - Her-Her kan du
  (view changes)
  2:30 pm

Friday, March 10

More