Recent Changes

Friday, March 10

Tuesday, February 21

 1. page Soga om Tristram og Isond edited Teksten oppsto i Bretagne på 1100-tallet og var opprinnelig irsk. Den eldste bevarte bearbeidelsen …
  Teksten oppsto i Bretagne på 1100-tallet og var opprinnelig irsk. Den eldste bevarte bearbeidelsen av denne fortellingen er diktene til Béroul og Thomas l'Angleterre. Den ble oversatt til norsk av broder Robert ved kong Håkon Håkonssons hoff i 1226.
  ...
  muntlige fravær.
  {http://www3.lokus.no/content/redirect/?marketplaceId=71710930&languageId=1&logicalTitle=content_image_2008.06.27.13.12.33&crId=7943980}
  ...
  av sorg.
  {http://www.litteraturhuset.no/export/sites/litteraturhuset/bilder/2012-03/Soga-om-Tristram-og-Isond.jpg}
  ...
  av kjærlighet".
  Stoffet har også vært mye brukt i nyere tid, blant annet av Richard Wagner i musikkdramaet Tristan und Isolde.
  Kilder:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Soga_om_Tristram_og_Isond
  https://snl.no/Tristan_og_Isolde
  http://spenn2.cappelendamm.no/c265689/sammendrag/vis.html?tid=265812

  http://no.wikipedia.org/wiki/Soga_om_Tristram_og_Isond
  https://snl.no/Tristan_og_Isolde
  http://spenn2.cappelendamm.no/c265689/sammendrag/vis.html?tid=265812

  http://www.litteraturhuset.no/export/sites/litteraturhuset/bilder/2012-03/Soga-om-Tristram-og-Isond.jpg
  Open publication - Free publishing - More middelalder
  (view changes)
  7:55 am

Monday, January 9

More