”Analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett"

I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan man kan analysere og vurdere ulike sjangre i tekster hentet fra TV, film og internett. Grunnen til at jeg valgte dette kompetansemålet er fordi jeg synes dette er et interessant tema, og det var eksemplifisert på oppgavesiden.

Relevante sjangre å ta med:
 • Dramatiske sjangere: Er gjerne: filmer og serier. Innenfor filmer har en kategorier som: tragedie, romanse, komedie og thriller.[[#sdfootnote1sym|2]] Et eksempel på en film innenfor kategorien komedie er:
- «The Parent Trap».
 • Nettsamfunn: En gruppe mennesker som ved hjelp av kommunikasjonsmedier som nyhetsbrev, telefon, epost, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste møtes, i steder for å møtes ansikt til ansikt. Eksempler på nettsamfunn er «Nettby», «facebook» og «Biip».[[#sdfootnote2sym|3]]
- Nettby: http://www.nettby.no/
- Facebook: http://www.facebook.com/
- Biip: http://www.biip.no/
 • Blogg: Et oppdatert nettsted hvor en eller flere forfattere publiserer innhold. Det finnes flere forskjellige typer blogg. For eksempel «fotoblogg», «moteblogg», «matblogg» og «skoleblogg».[[#sdfootnote3sym|4]] Eksempel på blogger:
- Moteblogg: http://ladybirdnest.blogspot.com/
- Skoleblogg: http://victorialedivenah.blogspot.com/
 • Reklame: Lages fordi produsenter av varer ønsker å få solgt sine varer og tjenester. Det finnes reklame i blader, aviser, på tv, kino og på bussholdeplasser. Eksempler på reklamer:
- Avisreklame: Reklamen for Donald Duck:[[#sdfootnote4sym|5]]
- Videoreklame: http://www.youtube.com/watch?v=9tRXhGD1ntw
 • Nettaviser: Aviser som publiseres på Internett. Eksempler på nettaviser er:
- __www.vg.no__
- __www.aftenposten.no__
 • Nyhetsprogram: Foregår på TV og radio, der de snakker om aktuelle hendelser. Nyhetsprogram fokuseres for eksempel på hendelser som har med sport og økonomi å gjøre. Noen fokuserer på internasjonale nyheter, andre på innenriks nyheter. Eksempler på nyhetsprogram er
- TV2nyhetene (internasjonale nyheter): __http://www.tv2nyhetene.no/__
- Østlandssendingen (innenriks nyheter): __http://www.nrk.no/ostlandssendingen/__
- BBC (internasjonale nyheter): __http://www.bbc.co.uk/__
 • Dokumentarer: En filmform som har sitt opphav fra en virkelig hendelse. Et eksempel på en dokumentar fra BBC om pingviner er:
- __http://www.youtube.com/watch?v=9dfWzp7rYR4__
 • Nettbank: Er en fellesbetegnelse på banktjenester som kan utføres via en terminal knyttet til Internett.[[#sdfootnote5sym|6]] Eksempler på nettbanker er:
- Nordea: https://nettbanken.nordea.no/login/login/solo/login
- Postbanken: https://www.postbanken.no/no/leve/nettbank/
 • Horoskop: Er innen astrologien en fullstendig beskrivelse av et menneskes liv og personlighet på grunnlag av hvordan utseendet på stjernehimmelen ser ut på dette menneskets fødselsøyeblikk.[[#sdfootnote6sym|7]] Horoskop har i de senere årene blitt mye publisert på Internett. Eksempler på horoskopsider er:
- Sol: http://www.sol.no/horoskop/#horoscope2050
- MSN: http://msnhoroskop.eksperthjelp.no/

Oversikt over hva som skal til for å lage en analyse:
En sammensatt tekst som også kan kalles en multimodal tekst, er en tekst der flere uttrykksformer benyttes for å få frem et budskap. En sammensatt tekst har gjerne en kombinasjon av bilde og tekst, i tillegg til film og lyd.[[#sdfootnote7sym|8]]
Når du skal ta for deg en sammensatt tekst og analysere den, er det flere punkter det er viktig å ta med.

Analyse av bilde:
Beskriv bildet:
 • Har den sammensatte teksten en tittel, og vet du navnet på fotografen/ kunstneren? Årstall?
 • Motiv: Beskriv hva du ser på bildet.
 • Komposisjon: Beskriv plasseringen av motiv i forhold til andre elementer.
 • Beskriv linjer og flater i bildet. Komposisjonsprinsipp?
 • Beskriv synsvinkel og utsnitt.
 • Beskriv farger og lys.
Tolk bildet:
 • Hva er ditt førsteinntrykk av bildet? Stemning, følelse, situasjon?
 • Hvilke assosiasjoner får du? Konnotasjoner?
 • Hvordan er sammenhengen mellom innhold og form? (Hvordan virker komposisjon,
lys, farger osv.?)
 • Hva er bildets tema? Har bildet et formål, et politisk budskap el.l.?
 • Hovedfunksjon? (informativ, appellativ, ekspressiv, poetisk/estetisk)[[#sdfootnote8sym|9]]

For å kunne svare godt på kompetansemålet er det noen ting og begreper som er viktige å ha med i besvarelsen. Hvilke begreper som er viktige, kommer selvfølgelig an på hva slags sammensatt tekst man skal analysere. Dersom man skal analysere en film eller serie er for eksempel begreper som plott/handlingsgang, komposisjon/dramaturgi, Hollywood-modellen, anslag, voice-over osv. viktig. Dette er begreper som er spesielt aktuelle for filmsjangeren. Skal man derimot analysere et bilde av grafisk design er andre begreper mer viktig og relevante. Begreper som stoppeffekter og kontraster er for eksempel viktig i denne sammenhengen. I en analyse er det også viktig å se etter hva slags virkemidler som er brukt. Dette kan for eksempel være lyd og musikk, lys, farger, tid, klipping osv.
Å vurdere sammensatte tekster kan være krevende. Her kan det være lurt å se på innholdet/ideen, faglig innsikt, samspillet mellom tekst, lyd og bilde, kildebruken osv. Det kan for så vidt være store forskjeller fra en sammensatt tekst til en annen, derfor er det også i denne sammenhengen helt avgjørende hvilken type sammensatt tekst det er snakk om.

http://www.slideshare.net/kongsberg2007/sammensatte-tekster

Analayse av en reklamefilm:
Statens vegvesen har laget en reklamefilm som vises på TV og ligger ute til nedlasting på websiden deres: (http://www.vegvesen.no/binary?id=39689). Filmen henvender seg til unge bilførere, særlig unge gutter, fordi det er de som slurver mest med bilbelte og er mest uaktsomme i trafikken.[1]
I reklamefilmen møter vi en ung gutt som sitter i en bil sammen med en jente. Handlingen begynner i nåtid og beveger seg bakover i tid. Gutten har på seg et bilbelte, og i det han klikker av beltet tas vi med tilbake i tid der vi ser at gutten lærer å gå. Han har et belte rundt magen, og når beltet klikkes av tas vi med tilbake i tid igjen. Dette gjentar seg gjennom hele filmen, helt til vi befinner oss ved begynnelsen av historien hvor gutten sier ”ha det” til jenta og setter seg i bilen uten å ta på seg bilbeltet. Nå beveger vi oss fremover i tid og vet hva som kommer til å skje.

Vi ser handlingen gjennom et objektivt og fast kamera som står stille og viser oss personene i bevegelse. Reklamefilmen veksler mellom ulike bildeutsnitt. Mønsteret som gjentas flere ganger gjennom filmen er at bildeutsnittet skifter fra ultranær hvor et belte dominerer bildet, til nær hvor vi ser ansiktet, og videre til total hvor vi ser gutten og hans omgivelser. Det ultranære bildet skaper en rød tråd gjennom filmen hvor hvert belte representerer en konsekvens av det urørte bilbeltet i slutten av filmen. Hver gang et nytt belte åpnes, kommer det er kort blink i effekten negativ. Dette markerer tydeligere de ulike beltene i tillegg til at det varsler om at vi bever oss tilbake i tid. Gjennom filmen er det mange belter som klikkes av, alle som en reaksjon til det aller første beltet som aldri ble rørt. Det virker litt ironisk at gutten ikke ”gadd” å ta på seg bilbeltet, og konsekvensen ble at han senere ble spent fast med en rekke andre belter. Budskapet i filmen er tydelig: ”Bruk bilbelte for din egen sikkerhets skyld. Noe annet er farlig og kan få dramatiske konsekvenser for liv og helse.”[2]

Virkemiddelet musikk er også brukt i reklamefilmen. Musikken er rolig og harmonisk. Bruk av rolig musikk i en dramatisk scene skaper en kontrast, og kan gjøre et sterkere inntrykk på mottagerne enn ved bruk av dramatisk musikk som ville passet til scenen. Det meste av bakgrunnsstøyen overdøves av den rolige musikken. Vi hører bare de lydene hovedpersonen lager, og lydene som er nærmest han; vannet som renner over ansiktet hans, walkietalkien som redningsmannskapet bærer og lyden som helikopteret lager. Fargene i filmen er duse og mange av personene rundt gutten er uklare. De duse fargene, uklare personene, den rolige musikken og reduseringen av reallyd gjør at filmen har få forstyrrende elementer og hele fokuset rettes mot den skadde gutten.

I slutten av filmen kommer det frem en tekst hvor det står: ”Opplevd og skrevet av Lars Gjelsnes Hauger, 23 år.” Et oppgitt navn gjør et enda sterkere inntrykk på publikum og reklamefilmen fremstår som troverdig. Mottagerne kan identifisere seg med den unge gutten og ta budskapet inn over seg. Nederst til høyre kommer også logoen til Statens vegvesen frem. En slik logo representerer et fellesskap, det norske samfunn, som alle i målgruppen er en del av. Det er tydelig at holdningsreklamen skal påvirke hele samfunnet til det bedre. Det er i tillegg umulig å argumentere mot budskapet, og dette forsterker følelsen av solid enighet som mottageren vil føle.[3] I slutten av filmen finner vi i tillegg en av ”Husk bilbelte”-plakatene vi kjenner igjen fra veien. Dette skaper en sammenheng mellom filmen og plakatene i de to kampanjene.
[1] http://www.riksmalsforbundet.no/Spr%C3%A5ktjenester/Skriv-bedre-stil/Vi-analyserer-en-sammensatt-tekst.aspx
[2] Ibid
[3] Ibid

Eksempelanalyse:
En fullstendig eksempelanalyse av en annonse til Legoland og Stena Line.

Annonseanalyse - Legoland:


Hva er målet med annonsen?
Målet med annonsen er å få barnefamilier til å reise med Stena Line til Legoland og oppholde seg i Legoland i 3 døgn. - Altså er målet å få flere kunder til fornøyelsesparken. Legoland som er i et samarbeid med Stena Line ønsker å få småbarnsfamilier oppmerksom på pakketuren, så de skaper en tankeprosess hos den potensielle målgruppen. Som de selvfølgelig ønsker at skal resultere i at de bestiller turen.


Hvem er målgruppen?
En målgruppe er en gruppe personer som har felles kjennetegn, for eksempel pensjonister, ungdom, damer 40 – 50 år og småbarnsfamilier. Alle annonser er laget eller satt sammen for å rette seg mot en eller flere målgrupper. Annonsen jeg har valgt er rettet mot småbarnsfamilier. Produsenten for annonsen har lagt til rette et helgeopphold for barnefamilier, med to barn og to voksne. Hvis du er «alene» er denne annonsen altså ikke beregnet på deg.


Hva er budskapet?

  • Innhold:
Budskapet de ønsker å formidle er at foreldre med små barn skal bestille denne turen. De bruker følelsesmessig appell for å formidle dette budskapet. De håper å vekke oppmerksomhet og interesse og å få i stand salg ved å røre ved forbrukerens positive følelser.


  • Argumentasjon:
De bruker ensidig argumentasjon, for de formidler at dette er et paradis, der alt kan skje og du har alt du trenger akkurat på ett sted.


  • Form:
De illustrerer med bilder fra virkeligheten og «gladfarger» som grønn, gul og rød. - Primærfargene våre. Der grønn står for håp, lovlig og fri. Det sies at «gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden». Legoland og Stena Line mener at denne pakketuren er et tilfelle der «gresset er grønnere på den andre siden» av havet. Gul og rød er farger som fort vekker oppmerksomhet og er varme glade farger. Rød symboliserer glede og kjærlighet, mens gul er den fargen som er mest synlig for det menneskelige øyet.


Hovedelementene i annonsen:

  • Overskrift:
Overskriften, bildene og teksten forteller det samme. Overskriften sier: «Opplev Nord-Europas største familieresort i Danmark og en ny helårsattraksjon!.» - Kort og greit, da vet du hva annonsen handler om.


  • Logo:
Legoland sin logo er ca. Midt i bildet (første bilde i bildesliden på fem bilder). Den er rød og synes godt, noe som gjør at leseren helt sikkert skjønner hvem annonsen kommer fra. Stena Line sin logo er ikke representert i bildesliden, men siden annonsen ligger på Stena Line sin hjemmeside, er logoen deres godt representert oppe i det venstre hjørnet.


  • Bilde:
Bildene gir ett klart signal om at «produktet» du kan kjøpe har med barn, lego, båttur og aktiviteter for alle aldre å gjøre. - De uttrykker kun positive følelser!


  • Tekst:
De har brukt en skrifttyper og størrelse på teksten. Det er litt mye tekst, men siden annonsen er ment for å informere, mener jeg at all teksten er relevant. Teksten er sort på hvit bakgrunn, noe som er meget behagelig å lese.


[[#sdfootnote1anc|2]]http://no.wikipedia.org/wiki/Drama#Dramatiske_sjangre
[[#sdfootnote2anc|3]]http://no.wikipedia.org/wiki/Nettsamfunn
[[#sdfootnote3anc|4]]http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg
[[#sdfootnote4anc|5]]http://www.donaldbladet.com/aar1963-files/dd63-reklame.gif
[[#sdfootnote5anc|6]]http://no.wikipedia.org/wiki/Nettbank
[[#sdfootnote6anc|7]]http://no.wikipedia.org/wiki/Horoskop
[[#sdfootnote7anc|8]]http://no.wikipedia.org/wiki/Sammensatt_tekst
[[#sdfootnote8anc|9]]http://web2.gyldendal.no/panorama/site/docs/ressursperm_Panorama_s27-29.pdf

Kildehenvisning:
http://www.slideshare.net/kongsberg2007/sammensatte-tekster (nedlastingsdato: 3.5.2010)
http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/Oppgave+rep+Vg1+og+2 (nedlastningsdato: 3.5.2010)
http://www.riksmalsforbundet.no/Spr%C3%A5ktjenester/Skriv-bedre-stil/Vi-analyserer-en-sammensatt-tekst.aspx (nedlastningsdato: 04.10.09)
Jomisko m.fl, Spenn vg3, Cappelen Damm AS, Oslo 2008
Internettkildene fra: 05.05.10