HEnrik.jpg
HENRIK WERGELAND OG NORSK SPRÅKHISTORIE

Henrik ble født i Kristiansand i 1808 og døde i Oslo 1845. Wergeland regnes som en av norske største lyrikere gjennom tidene og hadde mye å si i norsk språkhistorie.

Wergeland hadde en ressurs sterk familie hvor faren var sogneprest og han ble tidlig sent på skole i Christiania. Han var da kun 11 år gammel og som 13 åring fikk han sin første fortelling trykt i Morgenbladet. Senere begynte Wergeland å studere teologi i Christiania. Det var under denne studietiden Wergeland ble kjent med Welhaven.

Etter Norges løsriving fra Danmark i 1814 oppstod det er stor språkdebatt som Henrik Wergeland stod svært sentralt i. Under språkstriden ble det dannet to hovedgrupper som stod mot hverandre. "Patriotene" som hadde Wergeland i spissen, og intelligenspartiet med Johann Welhaven som grunnlegger. Patriotene og Henrik stod for ett fritt Norge med en egen særnorsk kultur. Den norske kulturen skulle bygge på det naturlige norske som han mente man fant i bondekulturen og i den norske naturen. Wergeland og patriotene ville laget et eget norsk språk ved å fornorske den dansken vi hadde i landet.
I motsetning til Wergeland og patriotene ønsket ikke intelligenspartiet og Welhaven en selvstendig nasjon, men en fortsettelse på påvirkningen av Danmark og ville beholde det danske skriftspråket.

Du kan lese mer om Johan Welhaven her.
Les mer om Henrik Wergeland her.

Kilder:
SPENN, Jomisko, Moum, Texmo. Cappelen, utgitt 2008
http://heim.ifi.uio.no/~haavardw/nyrom/html401/wergeland.html
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/atlebolsen/henrikw.htm