Utdrag fra kompetansemålene for norsk, Vg2


Her finner du en oversikt over mange av kompetansemålene i læreplanen for Vg2. Følger du pekerne så vil du finne en konkretisering av hva det vil si å mestre disse målene, og du kan også finne eksempler på hvordan fagstoffet anvendes konkret.

Etter studieforberedende utdanningsprogram (NOR1Z34 - Norsk Vg2 studieforberedende utdanningsprogram) skal du kunne:

Skriftlige teksterSammensatte teksterSpråk og kulturSe alle kompetansemålene etter Vg2