Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beherske formverk og tekstbinding på bokmål og nynorsk
  • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
  • skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynorsk
  • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon
  • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterære skriving på bokmål og nynorsk
  • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider

Sjangertrekk

Tekstlingvistikk: Sammenheng i tekst

Forberedelse til skoleskrivingsdager

Virkemidler i lyrikk/litteratur