Ivar Aasen
Ivar Aasen
Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
  • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
  • samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk

Med andre ord:

  • Du skal kunne forklare hvordan nasjonsbygging påvirket utvilkingen av skriftspråkene i Norden på 1800-tallet
  • Du skal også kunne forklare hvorfor vi har to skriftspråk i Norge, selv etter mange års politisk innsats for å bli enige om ett felles skriftspråk
  • Du skal kunne si noe om språksituasjonen i Norge etter 2. verdenskrig, og forholdet vårt til engelsk
  • Du skal også vite noe om dagens språkpolitikk, blant annet i forhold til samisk og andre minoritetsspråk

Knud Knudsen
Knud Knudsen


Innhold:

Lærernes presentasjoner av fagstoffet
Nynorskens og bokmålets bestefedre
Ivar Aasen
Knud Knudsen
Henrik Ibsen og språkdebatten
Sammendrag språkhistorien på 1800-tallet
Rettskrivingsreformene på 1900-tallet
Kampen for samnorsk
Sammendrag språkhistorien på 1900-tallet
Samisk språk og kultur
Jamstillingsvedtaket
Jonas Anton Hielm
Johan Sebastian Welhaven
Peter Andreas Munch
Magnus Brostrup Landstad
Arne Garborg
Asbjørnsen og Moe
Henrik Wergeland (språkhistorie)
Aasmund Olavsson Vinje

Tidslinjer:Eksterne pekere:

Romantikken (Wikipedia)