Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
  • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne
  • beskrive utviklingen av egne tekster

Presentasjonen måtte publiseres i to deler fordi den er for stor til å laste opp i en omgang.
Del 1:

Del 2: