Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken
  • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere

Med andre ord:

  • Du skal kunne kjenne igjen ulike typer argumentasjon i muntlige, skriftlige og sammensatte tekster og bruke begreper fra retorikken når du vurderer disse.

Oppgaver


Fellespresentasjon: