Hjemmeoppgaver uke 18

Oppgaven kan løses individuelt eller to og to sammen.
Instruksjon:

I dag skal du samle sammen ressurser som kan brukes til repetisjon og på eksamen for deg og dine medelever. Oppgavesvarene skal publiseres her på wikien etter en revisjon i uke 19. Du må altså legge vekt på å være klar, tydelig og ryddig, og du må være nøye med å referere til og oppgi kilder.

Manglende/mangelfull innlevering vil føre til fravær.

Oppgave


Velg ett eller flere av kompetansemålene fra Vg1 eller Vg2. Ved hjelp av ressursene du har tilgjengelig -
egne notater
tidligere oppgaver/tekster du har skrevet
eksterne kilder
læreboka for Vg1/Vg2
biblioteket


skal du sette sammen en oversikt som viser hvordan du har forstått hva kompetansemålet du valgte krever av deg. Du skal bruke konkrete eksempler og lage et forslag til hvordan kompetansemålets krav til måloppnåelse kan innfris. Hva vil det si å for eksempel kunne "forklare flerspråklighet"? Skriv en forklaring på hva dette er, og lag en oversikt over hva slags ressurser du har brukt. Du kan godt bruke tidligere innleverte tekster som utgangspunkt. Finn gode kilder som er tilgjengelig for alle.

Som overskrift skal du bruke kompetansemålet du har jobbet med og hvilket trinn det er hentet fra.
Produkt: En sammenhengende (hyper)tekst med grundige kildehenvisninger. Ta med alt: Sider i læreboka, nettressurser osv.
Omfang: Minimum 1,5 sider, maks 3 sider. Dersom to samarbeider om samme oppgave må produktet være på mellom 2,5 og 4 sider.
Tidsramme: Du skal bruke fire klokketimer på dette, og arbeidet du leverer må ha et omfang som gjør det sannsynlig at denne innsatsen er lagt ned.
Leveringsfrist: ved fagdagens slutt (mandag kl. 14/onsdag kl. 15.20)
Den ferdige teksten skal leveres inn på fagsiden i It's Learning, oppgaven heter "Uke 18: Repetisjonsoppgaver"


Kompetansemålene du skal velge mellom finner du her:
Vg1 repetisjon
Vg2 repetisjon

Eksempel på oppgaveløsning


Det vil være flere måter å løse oppgaven på, så anse denne fremgangsmåten som veiledende:

1. Velg minimum ett kompetansemål, for eksempel slik:

"Sammensatte tekster, Vg2: analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett" (Dette skal være overskriften din)

2. Gjør rede for hva slags sjangere du mener det er relevant å ta med i en slik oversikt
 • dramatiske sjangere (filmer, serier)
 • dokumentar
 • nyhetsprogram
 • reklame
 • nettaviser
 • blogg
 • nettsamfunn
 • etc
Bruk gjerne konkrete eksempler, legg inn pekere der det passer.

3. Lag en oversikt over hva som skal til for å "analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett"
 • Hva må du kunne? Hvilke begreper passer å bruke i en analyse?
 • Hvilke virkemidler bør du se etter?
 • Hvilke elementer består en slik tekst av?
 • Hva vil det si å vurdere en sammensatt tekst?
 • etc

4. Velg en sammensatt tekst fra TV, film eller internett og lag en kortfattet eksempelanalyse
Du trenger ikke å skrive en fullstendig analyse, men ta for deg en tekst og pek på sentrale trekk ved den, lag en utfyllende disposisjon til analyse. Den kan godt være punktvis. Bruk gjerne dine egne tidligere tekster som utgangspunkt.

5. Lag en fullstendig kildeliste
Du skal føre opp
 • sidetall fra lærebøker (husk tittel og forfatter!)
 • nettressurser
 • eventuelle andre kilder
 • tidligere oppgaver du har skrevet

Dine egne notater fra undervisningen skal du ikke føre opp på denne listen. Men har du noen gode tekster fra Vg1 eller Vg2 som andre kan ha glede av, så kan du legge dem ved svaret dersom du har lyst til det. Disse vil da bli publisert på denne wikien som en ressurs for de andre. Si fra om du ønsker å ha navnet ditt på, hvis ikke blir den publisert anonymt.