Kompetansemål i læreplanen i norsk (Vg1, Vg2, Vg3), studiespesialiserende:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land.
  • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
  • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
  • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene
  • drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere
  • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag
  • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Norsk litteratur frem til 1900

Norrøn litteratur


Camilla Collett
Folkediktning


Henrik Ibsen
Petter Dass


Alexander Kielland
Ludvig Holberg


Bjørnstjerne Bjørnson
Henrik Wergeland


Amalie Skram
Johan Sebastian Welhaven


Arne Garborg
RealismenNorske forfattere 1900 - ca 1960

Sigbjørn Obstfelder
Olav Duun
Kristofer Uppdal
Olaf Bull
Cora Sandel
Aksel Sandemose
Det radikale trekløveret
Torborg Nedreaas
Gunvor Hofmo
Tarjei Vesaas
Paal Brekke