Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program
  • bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider