Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag.

Moderne vantro og tvetydighet