Kompetansemål etter Vg3, studiespesialiserende: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet

Refleksjonsoppgave

  • Adaptasjon. Hva kan litteratur framstille som ikke film kan, og omvendt? Gi en generell karakteristikk av forskjeller mellom litteratur og film. Kom med eksempler. Svar her.

Valg av kompetansemål:
Sammensatte tekster:
  • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet (3a)

En slik oppgave ville kreve en rekke ulike ressurser slik at produktet skal bli så overbevisende som mulig. Klassen hadde i høst en slik oppgave i særemne. Da kunne vi blant annet ta en bok og den tilsvarende filmen og skrive hvordan innholdet i boken ble overført til filmversjonen. Jeg valgte adaptasjon av boken ”Elling- Brødre i blodet” til filmen ”Elling”. De ressursene jeg finner mest relevante er blant annet ulike analyser av innholdet og som gir en god oversikt over handlingen. Eksempel på slikt stoff: http://www.nfi.no/barnunge/filmstudieark/film.html?id=228
Men det holder ikke bare med ulike nettsider til en slik oppgave. Noe annet som også er viktig, er å ha lest selve boken og sett filmen slik at du selv er hundre prosent klar over innholdet. Når du har sett filmen og lest boken, er det også lurt å begynne å selv tenke ut hva som gjør boken og filmen lik og ulik. Det kan være greit å få hjelp med dette av tekster på nettet som sammenligner og ulikgjør dem. Selv om dette er det som er de mest nødvendige ressursene til denne oppgaven, er det likevel lurt å gå etter annet materiale som kan fullstendiggjøre ressursbehovet.

Noe annet som er viktig når det kommer til en slik oppgave, er å lage en oversikt over hva som er nødvendig å se etter i forveien for å kunne ”sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet”:

  • Er filmen tilsvarende boken?
  • Hvilke virkemidler bør du se etter?
  • Hva er annerledes i boken enn i filmen?
  • Hvordan skal du lage komposisjonen?


Som nevnt tidligere, skrev jeg adaptasjon fra bok til film om Elling. Det var ikke spesielt vanskelig å gjøre dette i og med at handlingen i boken og filmen i dette tilfellet, nesten var identiske. Det handlet om den litt spesielle Elling som hadde mistet moren sin og som nå måtte klare seg på egenhånd. Etter å ha bodd på et omsorgssenter i en periode, fikk han endelig lov til å flytte inn i en egen leilighet sammen med en kompis av han. De var to nokså forskjellige personer, men de hadde en del fellestrekk slik som at begge var redde for mennesker de ikke kjente og de slet med noen av de samme tingene. Når jeg skulle adaptere boken til filmen, begynte jeg med å fortelle litt om handlingen i boken og deretter litt om filmen. Jeg begynte å se litt på hvilke mangler filmen ikke hadde som boken hadde, deretter motsatt. Jeg nevnte noe om hva jeg trodde kunne være årsaken til at noen av delene i boken var kuttet ut i filmen og hvorfor noen deler i filmen ikke var med i boken. For eksempel var det en bit i filmen der Elling stod utenfor bygningen sin og skulle av gårde et sted selv om det var altfor tidlig. Dette ble ikke nevnt i boken, altså var den bare tillagt i filmen. Jeg måtte konkludere i at jeg trodde det var fordi regissøren av filmen ønsket å på denne måten illustrere en av Elling sine tvangstanker: punktlighet. Til slutt konkluderte jeg.

Kildeliste:
- Min tidligere adaptasjonsoppgave om Elling
- http://www.nfi.no/barnunge/filmstudieark/film.html?id=228
- En av læreboken Spenns nettsider: http://spenn3.cappelendamm.no/c339280/sammendrag/vis.html?tid=407398
Sist oppdatert: 02.09.2009