Arne Garborg ble født 25. januar 1851 og døde 14. januar 1924. Garborg var en norsk forfatter og intellektuell. Hans romaner, artikler og dikt ble som oftest skrevet på nynorsk. I tillegg til å skrive romaner, artikler, dikt, utførte han også oversettelser og drev med målarbeid for å utvikle det norske skriftspråket som Ivar Aasen hadde grunnlagt. Da Garborg bare var 27 år lærte han seg selv å skrive nynorsk. Han bygde på språket fra Jæren, men endret etter hvert på stavingen slik at andre folk skulle kunne lese det også. Som mange andre menn på den tiden snakket Garborg på bokmål, men han skrev på nynorsk. I fire forskjellige perioder endret Garborg måten han skrev nynorsk på. Fra 1877-88 da han styrte bladet Fedreheimen, var skrivemåten hans ganske lik Aasens. I den andre perioden, fra 1889 til 1895 la han mer vekt på at nynorsk skulle være et dagligdags språk og at det skulle være lett å skrive fordi det ligger så nært måten man snakker på. I den tredje perioden, fra 1895 til 1899, prøvde han å finne en linje mellom alle de forskjellige fløyene i nynorsk. Fra 1899 til 1924, den fjerde perioden, gikk han over til å bruke det man pleier å kalle midlandsmålet, en skriftnorm innenfor nynorsk.

Selv om Ivar Aasen var den som skapte nynorsk, prøvde Garborg seg frem på mange måter for å finne det han mente var den beste måten å skrive på og ønsket å samle alle sammen til et felles skriftspråk.

Garborg var inspirert og påvirket av sosialismen, darwinismen og naturalismen. I 1881 ga han ut sin først bok, Ein Fritenkjar. Her tar han opp kampen med retten til og selv å velge tro og levemåte. 2 år senere ga han ut Bondestudenter. Her kan vi se den naturalistiske innfallsvinkelen der han går til angrep mot skolesystemet der undervisningen i stor grad bestod av latin og pugging. Man ser at systemet ikke oppmuntrer og belønner fri og ny tenking. I dette verket tar han igjen opp kampen mot en av sine kjernesaker: retten til og selv å velge tro og levemåte.

Arne Garborg var en viktig person i offentlig debatt om samfunnet, og det han skrev virket skremmende på folk som styrte i landet. Bare 6 år etter hans bokdebut, mistet Garborg jobbet sin som riksrevisor på grunn av hans bok, Mannfolk.


Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Garborg

http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/Arne+Garborg

http://www.garborg.no/om-arne-og-hulda-garborg/arne-garborg

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.525407

http://snl.no/.nbl_biografi/Arne_Garborg/utdypning

http://www.sprakrad.no/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spraaknytt_2001/Spraaknytt_2001_3/Arne_Garborg_og_framvoksteren/

Spenn Lærebok