Aksel Sandemose ble født i 1899 i Nykøbing Mors i Danmark. Moren hans var opprinnelig norsk, og han valgte derfor å bosette seg på aksel.jpgNesodden utenfor Oslo i 1930. Sandemose var svært opptatt av psykoanalysen til Sigmund Freud. Han prøvde å forstå hvorfor menneskers handlinger ofte er irrasjonelle og skadelige. Under den 2. verdenskrig ble han nødt til å flytte til Sverige, da han var aktiv i motstandskampen mot Tyskland. Selvom han hovedsaklig er dansk, er han regnet

Forfatterskap:
Er sentralt tema i romanene til Sandemose er sammenhengen mellom barndom og den voksnes personlighet. Som sagt var han sterkt influert av psykoanalysen, som man kan se i flere av romanene hans. "En sjøann går i land" handler om hvordan oppveksten i et undertrykkende og snevert miljø gjør hovedpersonen til en morder. Den 18 år gamle Espen Arnakke fra byen Jante dro under 1. verdenskrig til sjøs før han gikk i land i Misery Harbour, der drepte han en mann. Han skriver mest om menn som ofte sliter med aggresjon og ukontrollert adferd.

Janteloven ble første gang presentert i "En flyktning krysser sitt spor" i 1933. Han mente alle mennesker ble født med ondskap og en evne snakke nedsettende/trykke andre ned, denne teksten skulle gi et bilde av dette. Janteloven lyder som følger:

 1. Du skal ikke tro at du er noe.
 2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
 3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
 4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
 5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
 6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
 7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
 8. Du skal ikke le av oss.
 9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
 10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.
 11. Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg?