"Aftensalme" av Dorothe Engelbretsdotter

Dorothe Engelbretsdatter.jpg
Aftensalme, eller originalt "Afften Psalme" er skrevet av Dorothe Engelbrettsdotter og tilhører salmesamlingen Siælens Sang-Offer fra 1678. Salmen plasseres litteraturhistorisk i Barokken, som i hovedsak regnes fra 1600-tallet til 1700-tallet.


Dorothe Engelbretsdotter

Dorothe Engelbretsdotter ble født i Bergen i 1634 og døde i 1716. Hun blir regnet som Norges første kvinnelige dikter, og ble i barokken regnet som landets fremste. Mange av bøkene hennes ble trykt i løpet av levetiden hennes, trolig fordi Dorothes salmer om sorg, tårer, bot og trøst var noe mange kunne relatere seg til. Ettersom dikteryrke på denne tiden var mannsdominert, var det mange som tvilte på Dorothes dikteregenskaper og mente at det var mannen hennes som skrev salmene. Da hun ble enke og fortsatte å skrive, fikk hun til slutt tillit av de andre dikterne. Både Dorothes ektemann og syv av deres ni barn døde i tidlig alder, noe som viser til at hun hadde et nært forhold til sorg, savn og tårer. Dette kommer tydelig til uttrykk i salmene hennes.

Barokken

Barokken avløste renessansen, og det var ikke lenger mennesket som sto i sentrum. Blikket var rettet mot gud og livet etter døden, samt det hinsidige, altså en forestilling om parallelle verdener som himmelen og helvete. Barokklitteraturen gir ofte uttrykk for livsappetitt og dødslengsel på samme tid, altså er de store kontrastene et sentralt virkemiddel. 1600-tallet var på mange måter en urolig tid - Trettiårskrigen herjet i Europa sammen med pester og religiøse forfølgelser, noe som kanskje kan være grunnen til de mange sterke og dramatiske tekstene vi finner fra barokken.

Siælens Sang-Offer.jpg
Analyse av Aftensalmen
Tittelen Aftensalme forteller oss at teksten hadde en religiøs funksjon, salmer på denne tiden ble brukt for å forsterke den kristne troen gjennom sang. Hovedtema i salmen er dødslengsel og ønsket om et bedre liv. Det å komme til guds rike i himmelen, blir sett på som et bedre alternativ enn å få et lykkeligereliv på jorden, fordi at det i himmelen trolig finnes et liv uten nød og sorg. Fortelleren ber gud om å ta vare på både henne og hennes kjære, og om at han gjennom englevakt må beskytte familien mot satans klør. Dorothes erfaringer med død og sorg er nok bakgrunnen for den sterke dødslengselen som kommer til uttrykk i salmen, fortelleren har tydelig opplevd så mye vondt at hun er villig til å dø for å oppnå noe godt igjen.

Dorothe Engelsbretsdotter.jpeg
Dorothe sjonglerer mellom "jeg"/"min og "du"/"din" i Aftensalmen. Gjennom første-person forteller hun om sine egne erfaringer, og gjennom andre-personen oppfordrer hun på en måte leseren til å ta stilling til livet etter døden. Salmen har en fast oppbygning og enderimene i hver strofe gir den en rytme. Selv om leseferdighetene økte i de nordiske landene under barokktiden, var det likevel et fåtall som kunne lese. En sentral grunn til det rytmiske i teksten er derfor at det gjorde det lettere for folk å lære seg salmene utenat.

Et typisk virkemiddel fra barokken som er mye brukt i Aftensalmen er kontraster. Her finnes det eksempler som solen og mørket, lister sig og hastelig, døden og evigheten, Jesus og Satan, og forgå og oppstå. Et annet typisk virkemiddel for barokken er bruk av metaforer, og det finnes mange eksempler på metaforer i Aftensalmen. "Glasset rinder hastelig" og "at jeg med min vandringsstav" er metaforer på at livet snart ender. "Solen har alt dalet platt, det går ad den mørke natt" som jeg nevnte som kontraster er også en metafor for å miste noen (,"solen") i livet sitt og bare ha triste tider i vente. Besjeling er et annet virkemiddel som finnes i salmen; "Tiden sakte lister sig" og "Døden oss i hælen går", altså at tiden går sakte, men at døden er nær oss hele tiden. Et siste virkemiddel i Aftensalmen er overdrivelse. Dette kommer tydeligst frem i den siste strofen hvor døden, hvertfall slik som vi ser den i dag, er overdrevent positivt skildret. Det virker nesten som fortellerens følelser tar overhånd. Jeg avslutter derfor med å lese den siste strofen.


"Alle verdslig ting forgår,
jeg til herlighet oppstår,
når Gud ved basunens lyd
kaller mig til evig fryd"

- Fra Siælens Sang-Offer, 1678

Vil du lese hele salmen? Klikk her: Aftensalme - Dorothe EngelbretsdotterKildeliste:

https://brynevgs.wikispaces.com/Aftensalme
http://huleboerne.wikispaces.com/Dorothe+Engelbrettsdotter
http://skoleblogglan.blogspot.no/2012/01/aftensalme.html
http://prezi.com/nbk_jo0smkiy/aftensalme-av-dorothe-engelbretsdotter/
http://fagbokforlaget.no/filarkiv/Diktanalyse%20-%20eksempeltekst.pdf
http://litteraturhistorie.blogg.no/1349193221_aftensalme.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Dorothe_Engelbretsdatter
Grip teksten, Norsk vg2 - Dahl, Engelstad, Hellne-Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani