Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870)
Norsk forfatter og journalist. Han er kjent for å være en av de første som brukte landsmålet som Ivar Aasen utviklet. 1858external image vinjeao_tegning.jpg startet han sitt eget tidsskrift Dølen, der det konsekvent ble brukt landsmålet. Han samlet rundt seg en gruppe med yngre akademikere der han fikk dem med seg på å bruke landsmålet. Selv om Vinje brukte Aasens landsmål var han ikke opptatt av å bruke den samme formen. Vi kan plassere Vinje i den litterære perioden nasjonalromantikk eller poetisk realisme. Plasseringen av han i perioden nasjonalromantikken passer veldig godt i og med at han brukte landsmålet aktivt og var veldig opptatt av alt det norske, det var blant annet Vinje som ga navnet til fjellområdet Jotunheimen.

Vinje var veldig omstridt i sin samtid, han fikk en jobb i justisdepartementet, men ble sparket etter tre år fordi han kritiserte regjeringens utenrikspolitikk offentlig. Vinje er en lyriker og forfatter som har hatt betydning for ettertiden. For øvrig prydet Vinje de norske femtilappene fra 1984-1996.
external image neWwxKy5oR2gto2Mr-1Y5QTbf8RPz5U8i4O7yUKifOZw.jpg