Og i begynnelsen var ordet ...


Dette arbeidet er knyttet mange viktige kompetansemål i læreplanen. Elevene skal:
 • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen (1d)
 • lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk (2b)
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning (3e)
 • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster (3g)
 • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold (3h)
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner (3i)

"Thi Erfarenhed lærer at man kand studere sig taabelig." Ludvig Holberg: Moralske tanker, LIBR. I. EPIGRAMM. 5
"Thi Erfarenhed lærer at man kand studere sig taabelig." Ludvig Holberg: Moralske tanker, LIBR. I. EPIGRAMM. 5

Vi skal stifte bekjentskap med 30 sentrale tekster både fra inn- og utland, og boltre oss i mange sjangre. Selvsagt blir det bare en dråpe i havet med tanke på hva som fins av litteratur der ute, men dette utvalget skulle nok holde vann.

Dette er hva som forventes av Ord for dagen:
 • Plassering av teksten litteraturhistorisk
 • Kort presentasjon av forfatteren og forfatterskapet
 • Noen tanker om hva som er tema i teksten
 • Noen tanker om hva som kjennetegner skrivemåten i teksten. Hvilke litterære virkemidler har forfatteren tatt i bruk? Her må du finne eksempler i teksten.
 • Tidsrammen for presentasjonen er ca. 10 minutter, og wikien skal brukes som støtte for foredraget.
Forfatter/sjanger

Tekst
Gudedikt

Trymskviða
Riddervise

Rolandssangen
Riddersaga

Soga om Tristram og Isond
Giovanni Boccaccio

Decameronen
Michel de Montaigne

Om kunsten å samtale
Miguel Cervantes

Don Quijote
William Shakespeare

Hamlet
Dorothe Engelbretsdatter

Aftensalme
Petter Dass

Herre Gud! Ditt dyre navn og ære
Jean Baptiste Moliére

Misantropen
Ludvig Holberg

Niels Klims underjordiske reise
Johan Herman Wessel

Smeden og bakeren
Carl Michael Bellman

Nå, skruva fiolen
Johan Nordahl Brun

Norges Skaal
Claus Friman

En birkebenersang
Henrik Wergeland

For trykkefriheten
Johan Sebastian Welhaven

Det tornede Tre
Jørgen Moe

Fanitullen
H. C. Andersen

Den lille Pige med Svovlstikkerne
Homer

Odysseen
Bibelfortelling

Noahs ark
Folkeeventyr

Rødrev og Askeladden
Sagn

Per Gynt
Folkevise

Margjit Hjukse
Andreas Munch

Brudefærden
Ivar Aasen

Gamle Norig
Aasmund Olavsson Vinje

Nationalitet
Henrik Ibsen

Peer Gynt
Bjørnstjerne Bjørnson

Ja, vi elsker dette landet
Annet snadder:
Gunnlaug Ormstunge i et nøtteskall!
1700-tallet Spesial
Disse vers er ville vekster ...