Ónundr Gnúpsson at Mosfelli


Eintal:Fleirtal:


Nominativ
Ónundr
(+r)
Nominativ
Ónundar

(+ar)
Genitiv
Ónunds
(+s)
Genitiv
Ónunda

(+a)
Dativ
Ónundi
(+i)
Dativ
Ónundum

(+um)
Akkusativ
Ónund
(-)
Akkusativ
Ónunda

(+a)

Fortel om den gongen du klarte å stoppe sonen din og rivalen hans under ein holmgang. Kvifor hadde dei bydd kvarandre holmgang og kvifor stoppa dei?
Ravn og rivalen Gunnlag havner i en holmgang, og dette skjer fordi de kjemper om samme kvinne. Gunnlaug mener at Ravn har tatt kvinnen som var lovt til han, og at dette utfører fiendskap mellom dem. "Gunnlaug sa da: "Du veit at du har teke den kvinna som var lova meg, og såleis sett fiendskap mellom oss. For det vil eg no by deg holmgang her på tinget om tre dagar på Øksaråholmen." Ravn svarar:"Det er eit godt tilbod, som ventande var av deg, og det er eg fullt ferdig til så snart du vil." Dette tykte frendane på begge sider ille lide urett av ein annan, kunne by holmgang. Og da tre dagar var lidne, budde dei seg til holmgang, og Illuge følgde son sin på holmen med mange mann, men med Ravn følgde Skafte lovseiingsmann, far hans og alle frendane hans." Dette er et utdrag som svarer på hvorfor holmgangen nettopp skjer. Ravn mister våpenet og Gunnlaug blir såret. Torstein og Illuge skiller de sto, og her ender holmgangen. Ravn utforder likevel Gunnlaug til å avslutte holmgangen i Norge, hvor ingen kan stoppe dem.

Fortel også om draumen din etter at sonen din er daud, og kva Illuge kjem til deg og seier? Kva svarar du han?
Sør på Mosfell drømte Ånund at Ravn kom til han og var blodig over hele seg. Ravn kvad denne visa:
Kvast vi sverdhogg skifte,
stygt meg Gunnlaug såra;
vi på norske valen
røynde våpna kalde.
Blodig blodgagl kunne
blod i mengd snart drikke,
sårgrisk sårørn slikke
sår i Gunnlaugs skalle.


Sommeren etter på Alltinget sa Illuge Svarte til Ånund på lovberget: "Kva vil du gje i bot for son min, som Ravn, son din, sveik mot ord og avtale?" Ånund svarar: "Liten skyldnad tykkjer eg meg ha til å bøte for han, så sårt som eg har sørgt over striden deira, og eg vil heller ikkje krevje noko bot av deg for son min." Illuge seier: "Da skal einkvan av frendane eller ættfolka dine få svi for det." Om sommaren etter tinger var Illuge jamnan svært uglad.